Phong Cách Thiết kế :
Hiện đại
Khách hàng :
Anh Hải
Diện Tích :
38m2